Apie mus ir mūsų veiklą

Apie mus ir mūsų veiklą

All invited - Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF) socialinis verslas, projektas, skirtas įgalinti, įdarbinti žmones su negalia ir jų artimuosius. Visas pelnas skiriamas LNF veiklų įgyvendinimui. 

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) – svarbiausia žmonių su negalia teisių advokacijos organizacija, jungianti įvairioms negalioms atstovaujančias narius. Kartu mes – žmonių su negalia balsas Lietuvoje. Siekiame, kad žmonės su negalia turėtų tokias pačias teises ir galimybes dalyvauti visose gyvenimo srityse kaip ir likę Lietuvos piliečiai: mokytis, dirbti, kurti šeimas, dalyvauti poliniame gyvenime, užsiimti visuomenine veikla, tiesiog džiaugtis gyvenimu, jaustis visaverčiais žmonėmis.

Kasdienė mūsų veikla:

 • žmonių su negalia teisių įgyvendinimo stebėsena valstybės mastu; 
 • žmonių su negalia teisių ir jų pažeidimų viešinimas visuomenei, valstybės institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;
 • nuolatinis dalyvavimą formuojant politiką, priimant su su negalia susijusius politinius sprendimus;
 • žmonių su negalia konsultavimas ir pagalba ginant savo teises, rengiant skundus bei ieškinius teismams

Ką jau pavyko pasiekti:

 • Atlikome per 30 tyrimų apie žmonių su negalia teisių įgyvendinimą Lietuvoje;
 • Inicijavome negalios problemų įtraukimą į vyriausybių darbotvarkes;
 • Sutarėme su Lietuvos savivaldybėmis dėl nuoseklaus švietimo ir sveikatos paslaugų prieinamumo didinimo;
 • Išsikovojome, kad rinkimai taptų prieinami vis didesniam žmonių su negalia skaičiui;
 • Paskatinome asmeninio asistento paslaugos atsiradimą Lietuvoje;
 • Inicijavome žmonių su negalia užimtumo reformą;
 • Viešomis akcijomis ir kampanijomis prisidedame prie žmonių su negalia įvaizdžio pokyčių;
 • Pasiekėme, kad žmonėms su negalia gautų kokybiškesnes kompensacines priemones; 
 • Pasiekėme, kad Lietuvos geležinkeliai įsipareigotų užtikrinti savo paslaugų prieinamumą žmonėms su negalia;
 • Pasiekėme, kad paslaugos būtų kokybiškesnės ir labiau orientuotos į individualius žmonių su negalia poreikius. 

Per 20 savo veiklos metų mes atlikome daugiau nei 30 tyrimų apie žmonių su negalia situaciją, jų patiriamą diskriminaciją, pasiekėme, kad negalios problemos būtų įtrauktos į Lietuvos vyriausybių, savivaldybių  darbotvarkes. Iškovojome, kad rinkimai, švietimo ir sveikatos paslaugos būtų prieinamos platesniam žmonių su negalia ratui, kad paslaugos taptų kokybiškesnės, labiau orientuotos į asmeninius poreikius. Prisidėjome prie asmeninio asistento paslaugos atsiradimo Lietuvoje, inicijavome žmonių su negalia užimtumo reformą ir daug kitų žingsnių, kurie veda į žmonių su negalia situacijos ir įvaizdžio gerėjimą.   

 

Žinoma, esame kelyje, reikia dar labai daug nuveikti, kad žmonės su negalia jaustųsi saugūs ir gyventų oriai, nepriklausomai nuo to, kokioje situacijoje atsidurtų jie patys ar jų šeimos nariai, kad negalia neskambėtų kaip nuosprendis skurdui ar atskirčiai. 

 

Padėkite mums pasiekti šį tikslą. 

Grįžti į tinklaraštį