Apie mus

ALL INVITED - Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF) socialinis projektas, skirtas įgalinti žmones su negalia ir jų artimuosius. Visas pelnas skiriamas LNF veiklų įgyvendinimui. 

LNF – didžiausia žmonių su negalia teisių advokacijos organizacija, jungianti įvairioms negalioms atstovaujančias asociacijas. Siekiame, kad žmonės su negalia turėtų tokias pačias teises ir galimybes dalyvauti visose gyvenimo srityse kaip ir kiti Lietuvos piliečiai: mokytis, dirbti, kurti šeimas, dalyvauti poliniame ir visuomeniniame gyvenime, jaustis visaverčiais žmonėmis.

Kasdienė mūsų veikla:

 • žmonių su negalia teisių įgyvendinimo stebėsena valstybės mastu; 
 • teisių ir jų pažeidimų viešinimas visuomenei, valstybės institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;
 • nuolatinis dalyvavimas formuojant politiką, priimant su negalia susijusius politinius sprendimus;
 • žmonių su negalia konsultavimas ir pagalba ginant savo teises, rengiant skundus bei ieškinius teismams.

Ką jau pavyko pasiekti per daugiau nei 20 metų:

 • Atlikome per 30 tyrimų apie žmonių su negalia teisių įgyvendinimą Lietuvoje;
 • Inicijavome negalios problemų įtraukimą į vyriausybių darbotvarkes;
 • Sutarėme su Lietuvos savivaldybėmis dėl nuoseklaus švietimo ir sveikatos paslaugų prieinamumo didinimo;
 • Išsikovojome, kad rinkimai taptų prieinami vis didesniam žmonių su negalia skaičiui;
 • Paskatinome asmeninio asistento paslaugos atsiradimą Lietuvoje;
 • Inicijavome žmonių su negalia užimtumo reformą;
 • Viešomis akcijomis ir kampanijomis prisidedame prie žmonių su negalia įvaizdžio pokyčių;
 • Pasiekėme, kad žmonėms su negalia gautų kokybiškesnes kompensacines priemones; 
 • Pasiekėme, kad Lietuvos geležinkeliai įsipareigotų užtikrinti savo paslaugų prieinamumą žmonėms su negalia;
 • Pasiekėme, kad paslaugos būtų kokybiškesnės ir labiau orientuotos į individualius žmonių su negalia poreikius. 

Žinoma, tebesame kelyje, reikia dar labai daug nuveikti, kad žmonės su negalia jaustųsi saugūs ir gyventų oriai, nepriklausomai nuo to, kokioje situacijoje atsidurtų jie patys ar jų šeimos nariai, kad negalia neskambėtų kaip nuosprendis skurdui ar atskirčiai. 

 

Padėkite mums pasiekti šį tikslą.