Pirkimo taisyklės

Paslaugų teikimo sąlygos

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS (TAISYKLĖS) ALLINVITED.LT ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

Bendrosios nuostatos

1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis arba Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (Lietuvos negalios organizacijų forumas, juridinio asmens kodas: 125703071, adresas: Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118 Vilnius, telefonas: +370 5 2691309, elektroninis paštas: info@lnf.lt) teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų (toliau – prekės) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu allinvited.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė) susijusios nuostatos.

2. Pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ar esant kitiems objektyviems veiksniams, Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui perkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios kiekvieno naudojimosi el. parduotuve metu (pvz., registracijos metu, kiekvieno atskiro užsakymo pateikimo momentu), todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su galiojančia Taisyklių redakcija kiekvieno tokio naudojimosi metu ir tai patvirtinant varnele specialiame langelyje prieš apmokant prekių kainą, teikiant kiekvieną užsakymą. Taisyklių pakeitimai negalioja Pirkėjų užsakymams, pateiktiems iki jų paskelbimo el. parduotuvėje momento.

3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

4. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su taisyklėmis, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

5. Pirkėjas neturi teisės el. parduotuvėje pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsiregistravus arba užsisakius prekių el. parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas tuo pačiu susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, Pirkėjas nėra registruojamas el. parduotuvėje ir negali įsigyti prekių (nepriklausomai nuo to, ar jis siekia pirkti prekes prisiregistravęs, ar neprisiregistravęs). Sutikimas su Taisyklėmis patvirtinamas pažymint varnele prieš apmokėjimą.

6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, sumoka už prekes.

7. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

8. Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktos prekės – marškinėliai, džemperiai, daugkartiniai maišeliai. 

Registracija, pirkimas nesiregistravus ir asmens duomenų apsauga

1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

 • užsiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
 • nesiregistruodamas el. parduotuvėje.
 • Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo ir prekių gavėjo asmens duomenis.
 • Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje tikslais. Pirkėjas yra informuojamas, kad asmens duomenys, būtini tinkamam prekių pristatymui, bus perduoti pristatymo paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui.
 • Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 • Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Registruojantis rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie el. parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju, tačiau toks naudojimasis vis tiek laikomas Taisyklių pažeidimu. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie el. parduotuvės savo paskyros, skiltyje „Nustatymai“. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie el. parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, išskyrus atvejus, kai dėl žala kilo dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, neužtikrinant el. parduotuvės sistemos tinkamos apsaugos.
 • Tuo atveju, jei Pirkėjas pageidauja pirkti prekes nesiregistravęs, pateikdamas užsakymą jis turi nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, taip pat adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kuriuo Pirkėją galės pasiekti kurjeris.
 • Pirkėjui, perkančiam prekes neprisiregistravus, galioja visos Taisyklės, išskyrus registracijos procesui taikomas Taisyklių nuostatas.
 • Detali su Pirkėjų ir prekių gavėjų asmens duomenų apsauga susijusi informacija skelbiama Privatumo politikoje.
Prekių pasirinkimas, krepšelio formavimas
 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas gali pirkti atskiras prekes, jas komplektuoti į rinkinius arba pirkti Pardavėjo sukomplektuotus rinkinius.
 • Konkrečių prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia el. parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu) ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Nors gautas patvirtinimas nereiškia, kad negali įvykti išimtiniai atvejai, kai Pardavėjas negalės perduoti tam tikros prekės, Pardavėjas dės maksimalias pastangas, kad siūlomų prekių likutis būtų pakankamas užsakymams vykdyti ir tik išimtinais atvejais prekės gali būti nepristatytos, ar užsakymas įvykdytas tik iš dalies.
Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
 • Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme EUR su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
 • Pirkėjas atsiskaito už prekes sumokėdamas visą sumą, naudodamasis Paysera mokėjimų sistema, laikantis šios sistemos valdytojo skelbiamų taisyklių.
Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminai
 • Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už el. parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
 • Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 • Skundai dėl pristatytų ne tų prekių ar nepristatytų prekių, taip pat dėl netinkamos akivaizdžių trūkumų, pvz., prekių prekinės išvaizdos, ženklinimo ar vizualiai matomų pakuotės viduje esančių kokybės trūkumų teikiami Taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka. Pardavėjas atsako Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo.
Prekių pristatymo sąlygos
 • Užsakymus vykdo įmonė Am spauda.
 • Užsakymai primami pirmadieniais ir trečiadieniais.
 • Spaudos gamyba trunka 1-3 darbo dienas; Lietuvoje prekės pristatomos per 4-5 darbo dienas.
 • Prekės sunčiamos naudojantis Lietuvos pašto arba kurjerių įmonių paslaugomis.
 • Prekės siunčiamos tik registruotos, turinčios sekimo nr. 

 Pranešimai ir užklausos

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba nurodytu telefonu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus gali pateikti el. parduotuvėje užpildydamas užklausos formą „Susisiekite“, taip pat kreipdamasis el. paštu info@amspauda.lt arba telefonu: +370 638 66633.

   Baigiamosios nuostatos

 • Fizinių asmenų – tiek užsiregistravusių Pirkėjų, tiek neužsiregistravusių Pirkėjų – asmens duomenys yra tvarkomi pagal Privatumo politiką. Visos užklausos bei skundai, susiję su fizinių asmenų asmens duomenimis turi būti siunčiami info.allinvited@lnf.lt 
 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją el. paštu info.allinvited@lnf.lt bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/