Privatumo pranešimas

Parengta: 2023-04-22

Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes renkame šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais (toliau – Privatumo pranešimas). Privatumo pranešimu paaiškiname, kokius duomenis apie jus renkame, kaip šiuos asmens duomenis naudojame ir kokiomis sąlygomis duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims. Mes taip pat paaiškiname, kaip saugome ir apsaugome jūsų asmens duomenis nuo netinkamo naudojimo ir kokias teises jūs turite savo asmens duomenų atžvilgiu.

KAS YRA JŪSŲ DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Lietuvos negalios organizacijų forumas, juridinio asmens kodas 125703071, adresas Labdarių g. 7, LT-01120 Vilnius (toliau – „LNF“ arba „mes“) yra jūsų asmens duomenų valdytojas.

SU KUO SUSISIEKTI KILUS KLAUSIMAMS DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS?

Lietuvos negalios organizacijų forumas Adresas: Labdarių g. 7, LT-01120 Vilnius info@lnf.lt I.

I. KAIP MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenų tvarkymą suskirstėme į skyrius, atsižvelgdami į tai, kokiame vaidmenyje norite gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą. Mes nevykdome profiliavimo ar automatinio sprendimų priėmimo.

1. Aš esu LNF interneto svetainės www.allinvited.lt lankytojas

  Kaip duomenų valdytojas, mes galime tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai lankotės mūsų svetainėje:

  Asmens duomenys Tikslas Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  Kai į mus kreipiatės su prašymu ar klausimu, pavyzdžiui, užpildydami formą mūsų svetainėje - Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys, komunikacijos su Jumis duomenys. Susisiekti su Jumis ir įvertinti, kaip geriausiai galime padėti klausimu, dėl kurio kreipėtės. Sutikimas
  Mūsų teisinė pareiga atsakyti į klientų užklausas

  Tol, kol bus išnagrinėjama konkreti užklausa ir į ją atsakoma. Jeigu dėl Jūsų prašymo ar kitos užklausos atsiranda kitas teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, pavyzdžiui, sutarties vykdymas, teisėtas interesas ginti savo teises ir interesus, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau.
  Slapukų informacija, į kurią patenka Jūsų IP adresas, aplankyto puslapio ir svetainės, kuri Jus nukreipė į mus, URL adresai, taip pat informacija apie naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos tipą, jūsų apsilankymo laiką ir datą. Kad galėtume analizuoti svetainės lankytojų srautą bei tobulinti svetainės funkcijas ir našumą. Taip pat gali būti naudojami rinkodaros slapukai, kad reklamos nukreipimui socialiniuose tinkluose. Sutikimas Slapukų saugojimo terminai ir kita susijusi informacija aprašyta Slapukų pranešime. 

   

  2. Aš apsiperku LNF interneto svetainės www.allinvited.lt elektroninėje parduotuvėje

  Kaip duomenų valdytojas, mes galime tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų:

  Asmens duomenys Tikslas Teisinis pagrindas Saugojimo laikotarpis
  El. pašto adresas, slaptažodis, kiti registracijos, prisijungimo ir paskyros duomenys, kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys, pirkimų istorija ir kiti pirkimų duomenys Paskyros administravimas ir su paskyra susijusių paslaugų teikimas Pirkimo-pardavimo sutartis (pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje taisyklės) Paskyra galioja, kol ją panaikinate. Konkretaus pirkimo duomenys saugomi 10 m. po užsakymo įvykdymo
  Vardas, pavardė, el. pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, slaptažodis, kiti identifikaciniai duomenys, pristatymo, atsiskaitymo, grąžinimo, kiti užsakymo statuso ir pirkimo duomenys, su užsakymu susijusios komunikacijos duomenys  Prekių pirkimas ir užsakymų vykdymas  Pirkimo-pardavimo sutartis (pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje taisyklės) Konkretaus užsakymo duomenys saugomi 10 m. po užsakymo įvykdymo
  Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas arba mobiliojo telefono numeris Naujienų ir pasiūlymų gavimas  Sutikimas Tol, kol galioja sutikimas. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti savo paskyroje arba susisiekdami su mumis

   

  II. KAM MES ATSKLEIDŽIAME ARBA PERDUODAME DUOMENIS, AR JUOS PERDUODAME UŽ ES ARBA EEE RIBŲ?

  Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų partneriams, tokiems, kaip buhalterinių paslaugų teikėjas, interneto svetainės priežiūros paslaugų teikėjas, ir pan., tik tokia apimtimi, kuri būtina atitinkamos sutarties įvykdymui. Mes atsakome už savo pasitelktų duomenų tvarkytojų veiksmus Jūsų asmens duomenų atžvilgiu.

  Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, tačiau tik tada, kai to reikalauja galiojantys įstatymai arba siekiant užtikrinti mūsų teises bei teisėtus interesus, taip pat mūsų darbuotojų, klientų, verslo partnerių teises ir interesus.

  Paprastai asmens duomenis tvarkome tik ES/EEE. Jei asmens duomenis perduosime už ES/EEE, užtikrinsime, kad perduodant duomenis būtų taikomos atitinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR.

  III. KAIP MES APSAUGOME DUOMENIS?

  Mes užtikriname asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

  Taikome šias organizacines priemones: turime informacijos ir techninių išteklių saugumo politiką, kuri nustato bendrą organizacijos informacijos saugos valdymą, mūsų organizacijoje egzistuoja atsakomybių paskirstymas, taikomas personalo konfidencialumas, taip pat taikome prieigos prie asmens duomenų kontrolę, atliekame techninės ir programinės įrangos valdymą, esame nustatę asmens duomenų saugumo pažeidimų ir incidentų valdymo tvarką, stengiamės reguliariai atnaujinti asmens duomenų apsaugos žinias.

  IV. KOKIOS JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS?

  • Teisė susipažinti su savo duomenimis.
  • Teisė reikalauti ištaisyti arba ištrinti netikslius duomenis.
  • Teisė nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi arba prašyti apriboti jūsų duomenų tvarkymą.
  • Teisė atšaukti jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
  • Teisė skųstis dėl asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, vdai.lrv.lt).

  V. PRIVATUMO PRANEŠIMO PAKEITIMAI

  Pakeitus šį privatumo pranešimą, atliktų pakeitimų datą pažymėsime naujoje privatumo pranešimo versijoje. Tuo atveju, jei pakeitimai bus žymūs, apie juos papildomai galime informuoti kitais būdais, pvz., el. paštu arba paskelbiant pranešimą mūsų svetainėje.

  Rekomenduojame reguliariai apsilankyti mūsų interneto svetainėje ir atkreipti dėmesį į galimus privatumo pranešimo pakeitimus.